„Теленор България“ с ръст на приходите и печалбата

През четвъртото тримесечие на 2018 г. „Теленор България“ запазва тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и

Повече