Консолидираната печалба на „Градус“ нарасна с 12%

Нетната печалба на производителя на пилешко месо „Градус“ АД нарасна с 12% през първото тримесечие на тази година до 13,6

Повече