Цените на твърдото гориво са скочили с 30% за месец

Цените на въглищата за отопление скачат, а търсенето на твърдо гориво надвишава в пъти наличните в складовете количества, предаде телевизия

Повече