Най-печелившата и най- губещата акция за август

Всеки месец отдел „Международни финансови пазари“ на ЕЛАНА Трейдинг прави анализ на резултатите на акциите на световните борси и предлага

Повече