Гърция, Италия и Албания подписват за Трансадриатическия газопровод

Tрансадриатическият газопровод е един от основните конкуренти на проекта „Набуко“ за пренос на газ от Азербайджан. Акционери в проекта са

Прочетете повече