Трудовата експлоатация е на 2-ро място по жертви след сексуалната

Трудовата експлоатация в България е на второ място по брой на жертви след  трафика  на сексуалната експлоатация, каза омбудсманът Мая Манолова при  откриването

Прочетете повече