Турски фирми с интерес към индустриалните ни зони

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) представи възможностите за инвестиции в индустриалните зони от портфолиото си пред над 300 турски бизнесмени

Повече