13 НПО-та подкрепиха Алексей Петров в Старопрестолния град

Декларираните седем принципа в Хартата за гражданско управление са позитивни, състоятелни, логически обвързани и балансирани, мотивират се представителите на сдруженията подкрепили Ал.

Повече