Увеличава се осигурителната тежест за 2018г.

Според приетия Държавен бюджет, в частност бюджета на НОИ/ Национален осигурителен институт/, увеличава се осигурителната тежест от 01. 01. 2018

Прочетете повече