9 от 10 жилища у нас са без застраховка за бедствие

Около една десета от българите са сключили имуществените полици, въпреки че почти всички живеят в собствено жилище. В това число

Прочетете повече