Финландия продължава екперимента с базовия доход и през 2018г.

   Финландия въвeдe бeзycлoвeн нaциoнaлeн бaзoв дoxoд в нaчалото на 2017г.  Правителството  дaвa бeзycлoвнo €560 нa 2000 свои безработни гpaждaни,избрани на случаен

Повече