Отписват „Евроинс“ от фондовата борса

Извънредно общо събрание на „Застрахователно дружество Евроинс“ АД реши компанията да бъде отписана от регистъра на публичните дружества и да

Повече

Фондовата борса може да придобие енергийната борса

Българската фондова борса (БФБ – София) може да придобие 100% от капитала на Българска независима електроенергийна борса (БНЕБ), която беше

Повече

Свалят „Велде България“ от фондовата борса

Троянският производител на дървени материали „Велде България“ (преди „Лесопласт“) ще бъде отписан от регистъра на публичните дружества. Решение за това

Повече

Стига тревоги – да обикнем нововъзникващите пазари!

Ройтерс По-добър ръст, по-малко дълг и оформящото се идеално малко несъответствие между търсенето и предлагането правят нововъзникващите пазари много привлекателни

Повече