Броят на безработните германци ще надвиши 3 милиона през 2020 г.

Германската безработица се очаква да нарасне с около 520 000 и да надхвърли 3 милиона през следващите месеци, тъй като

Прочетете повече