Цветелина Бориславова купи 49.99 % от акциите на Българо-американска кредитна банка

Договорът влиза в изпълнение след одобрение от Българска народна банка и КЗК, съобразно българските нормативни изисквания. БАКБ е публично дружество,

Повече