Етичната банка: пари за човека, а не за пазара

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за

Прочетете повече

Унизително: 386 лева е бил общият месечен доход на човек през последното тримесечие на 2012 г.

Според данните 201 лева месечно идват от заплата, като делът им в общия доход нараства в сравнение с последното тримесечие

Прочетете повече