Светът ще се промени значително през следващите десетилетия

Светът ще се преобрази съществено поради все по-вероятно очертаващото навлизане на роботизацията и изкуствения интелект. Прогнозите са разнообразни, но задават

Прочетете повече