Консолидираната печалба на Софарма пада с близо 30% през 2018 г.

  Снимка: iStock Нетната консолидирана печалба на Софарма се понижи до 32.26 милиона лева за изминалата 2018-та година, спрямо 45.77

Повече