Наградиха с 300 лв. младежа, разнасял хляб и лекарства на бедстващи

Кастрев доставяше провизии на възрастните си съселяни и дневно изминаваше по 20 километра с коня си Дорчо. При последната си

Прочетете повече