Средният осигурителен доход за месец октомври 2020 г. е 1095,37 лв.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2020 г. е 1095,37 лв.

Прочетете повече