40-годишният цикъл на поскъпване на имотите в САЩ може да е към края си

Тъй като цените на жилищата в САЩ продължават да растат – макар и с по-бавни темпове – американците виждат как

Повече