1,5 млн. души в България са били икономически неактивни през 2016 г.

България е на шесто място в Европейския съюз за 2016 г. по процент на населението, което е икономически неактивно. Това

Повече