Пускат облекчени условия на кредити по инициативата JEREMIE

Инициативата JEREMIE представлява обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия, като Гаранционният фонд е един от финансовите

Прочетете повече