VIVACOM погаси предсрочно облигационния си заем от 400 млн. евро

Българската телекомуникационна компания ЕАД (VIVACOM), днес успешно погаси облигационния си заем в размер на 400 млн. eвро преди датата му

Повече