ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2023

„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД,ЕИК по БУЛСТАТ: 825397012, LEI код: 8945006K6WNXAPPX8112

 

Изображение1

Съдържание