Автомобилната индустрия в България има значителен потенциал за развитие

В България производството на автомобили е слабо представен сектор – делът му в брутната добавена стойност на икономиката е минимален в сравнение с други страни в региона. Въпреки това потенциалът за развитие остава значителен, имайки предвид близостта до пазари с голям потенциал за растеж и ниските разходи за производство. Това е един от изводите в анализ на „Уникредит Груп“ на тема: „Ролята на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в автомобилната индустрия“.

Като недостатък от финансовата институция посочват ниската продуктивност на сектора в България, но тя е отчетена на база все още използваните остарели процеси, оборудване и технологии. Значителни инвестиции се отчитат напоследък в сектора на производство на резервни части за автомобили, където чуждестранни инвестиции са привлечени и от силния ръст на покупка на автомобили, предимно втора ръка.

ЦИЕ се превърна във важен фактор в световната автомобилна индустрия, която е силно консолидиран и глобализиран бизнес. Общото производство на моторни превозни средства достигна 69 милиона броя за 2006 г., се казва още в анализа Основна роля в него имат три традиционни автомобилни региона: Северна Америка, Япония и Западна Европа.

Около 5 милиона превозни средства са произведении в ЦИЕ през 2006 г. и автомобилният сектор в региона расте с около 20% на година като добавена стойност. Бързото развитие на автомобилната индустрия в ЦИЕ нямаше да бъде възможно без значителни чуждестранни инвестиции. Проучване за автомобилния сектор показва, че чуждестранните инвестиции вече достигат обща стойност от над 20 млрд. евро.

Бързият растеж на местното производство на превозни средства се отразява и в разширяващия се сегмент на доставчиците, които имат голям дял в стойността на индустрията в много страни от ЦИЕ. Автомобилната индустрия в ЦИЕ е силно експортно-ориентирана и регионалния износ почти се утрои от 2000 г. насам. Чуждестранните инвестиции и износът се увеличават бързо и се подкрепят взаимно. Регионът привлича инвеститорите със значителни предимства по отношение на разходите, но и с бързо подобряващата се бизнес среда.

Много световни производители разполагат производствените си предприятия в региона като разчитат на бързия ръст на местните продажби в бъдеще. Общият брой на регистрираните коли в ЦИЕ достигна 75 милиона. През 2006 г. са продадени 3 милиона нови коли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *