Банките масово не признават нотариално заверени пълномощни

Повечето банки у нас не приемат нотариално заверени пълномощни и отказват да извършват финансови операции чрез оправомощените лица, показа проверка на в. „Сега“ по сигнали на читатели. Банките признават единствено пълномощни, съставени по техен образец и подписани пред техен служител едновременно от титуляря и упълномощеното лице..

Резултат с изображение за БАНКИ

Някои изискват и периодично подновяване на пълномощни, дори срокът им да не е изтекъл. Така частните финансови институции на практика не признават нотариусите и тяхната функция, възложена им със закон от държавата да удостоверяват истинността на документи, подписи и да прехвърлят имущества.

В боравенето с пълномощни банките са наложили разнородни собствени правила, което обърква граждани и фирми в и без това сложното общуване с тях. В общите условия на някои от финансовите институции, като например Райфайзенбанк, е записано, че приемат подписа на титуляря да бъде заверен от нотариус само „по изключение“, без да е ясно какво точно се има предвид. Други, като Пощенска банка, са по-благосклонни – признават пълномощно с нотариална заверка, но само ако тя е направена през последните 12 месеца. Има трезори като ОББ, които изискват клиентът предварително и писмено да ги извести, че от негово име ще се яви пълномощник и ако не го направи, отказват да го обслужат. Единични са трезорите като ДСК, които не поставят по-специални изисквания от това, което е допустимо по закон,информира в.Сега.

Заради това поведение на банките най-големи проблеми срещат роднините на тежко болни, които не са в състояние лично да потвърждават периодично желанието си някой друг да ги представлява. Обикновено става въпрос за възрастни хора, чиито единствени авоари често са банкови карти, по които получават пенсията си. Картата обаче на всеки две години трябва да се подновява и когато дойде този момент, роднините удрят на камък -банката категорично отказва да им предаде новата пластика и настоява да я връчи лично на титуляря.Банките масово не признават нотариално заверени пълномощни.

Такъв е случаят с А.С., издала преди три години пълномощно на дъщеря си да я представлява пред Райфайзенбанк и от нейно име да извършва надлежно описани финансови операции. Междувременно здравословното състояние на възрастната жена се влошава, тя изпада в деменция и вече не е в състояние да потвърди пред банката пълномощното. Повече от два месеца дъщеря й се опитва да получи подновената банкова карта, на която пристига пенсията. От „Райфайзен“ не гледат на случая като „изключение“ и не признават безсрочното нотариално заверено пълномощно.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *