Близо 6% среден спад в емисионните стойности на взаимните фондове за януари

Средно с 5,5 на сто спадат емисионните стойности на дял на взаимните фондове за периода 30 декември 2008 г. – 30 януари 2009 г.,сочат данните в модула Фондове на Investor.bg. Четиридесет от разгледаните 77 фонда (или 51,95 на сто) показват стойности над средната.
През първия месец на 2009 г. балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 5,02%, високодоходните – спад от 8,4 на сто, нискорисковите – спад от 0,34 на сто, а средната стойност, отчетена от фондовете на паричния пазар, е 0,46%.
Общо 15 взаимни фонда (или 19,48 на сто) са с положителна доходност за периода, един фонд (ДФ Варчев Високодоходен Фонд) е без промяна в доходността, а останалите 61 фонда (или 79,22 на сто) са с отрицателна доходност.
Два балансирани фонда отчитат положителна доходност за разглеждания период, а останалите 25 фонда от този тип са с отрицателна. Емисионните стойности на двата фонда нарастват в рамките на 1 на сто, тези на 13 балансирани фонда спадат с до 5%, а емисионните стойности на дял на 11 фонда се понижават с 5% – 10% за периода. С най-голямо понижение за месеца е ДФ Актива Балансиран (12,25% спад).
При високодоходните фондове с най-голям ръст в емисионната стойност за дял за януари еАврора кепитъл – Global Com
Средно с 5,5 на сто спадат емисионните стойности на дял на взаимните фондове за периода 30 декември 2008 г. – 30 януари 2009 г.,сочат данните в модула Фондове на Investor.bg. Четиридесет от разгледаните 77 фонда (или 51,95 на сто) показват стойности над средната.
През първия месец на 2009 г. балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 5,02%, високодоходните – спад от 8,4 на сто, нискорисковите – спад от 0,34 на сто, а средната стойност, отчетена от фондовете на паричния пазар, е 0,46%.
Общо 15 взаимни фонда (или 19,48 на сто) са с положителна доходност за периода, един фонд (ДФ Варчев Високодоходен Фонд) е без промяна в доходността, а останалите 61 фонда (или 79,22 на сто) са с отрицателна доходност.
Два балансирани фонда отчитат положителна доходност за разглеждания период, а останалите 25 фонда от този тип са с отрицателна. Емисионните стойности на двата фонда нарастват в рамките на 1 на сто, тези на 13 балансирани фонда спадат с до 5%, а емисионните стойности на дял на 11 фонда се понижават с 5% – 10% за периода. С най-голямо понижение за месеца е ДФ Актива Балансиран (12,25% спад).
При високодоходните фондове с най-голям ръст в емисионната стойност за дял за януари еАврора кепитъл – Global Commodity fund (11,47%), Още два фонда бележат ръст, а доходността на ДФ Варчев Високодоходен Фонд остава непроменена.Четири фонда от този тип отчитат спад в емисионните си стойности в рамките на 5 на сто, 11 фонда регистрират понижение от 5% до 10%, толкова е и броят на тези, чиито емисионни стойности се понижават с 10% – 15%. Емисионните стойности на 3 фонда спадат с 15% – 17%, а с най-голямо понижение за периода е ДФ ОББ Премиум акции (18,58 на сто спад).
При нискорисковите фондове шест отчитат положителна доходност, а останалите шест са с отрицателна такава за периода 30 декември – 30 януари. С най-голям ръст за периода е ИД Елана Еврофонд (1,63%), а с най-голям спад – ДФ Ти Би Ай Комфорт (2,28 на сто понижение).
Фондовете на паричния пазар са с положителна доходност в границите на 1%, като най-висока е тя за БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,72 на сто), а най-ниска – за ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,12%).
За периода 23 декември – 30 януари SOFIX се понижи с 20,04 на сто до 286,79 пункта, а BG40 спадна с 15,51% до 91,09 пункта. През декември SOFIX отчете понижение в размер на 1,27% до 358,66 пункта, докато BG40 спадна с 0,73 на сто до 107,81 пункта.
modity fund (11,47%), Още два фонда бележат ръст, а доходността на ДФ Варчев Високодоходен Фонд остава непроменена.Четири фонда от този тип отчитат спад в емисионните си стойности в рамките на 5 на сто, 11 фонда регистрират понижение от 5% до 10%, толкова е и броят на тези, чиито емисионни стойности се понижават с 10% – 15%. Емисионните стойности на 3 фонда спадат с 15% – 17%, а с най-голямо понижение за периода е ДФ ОББ Премиум акции (18,58 на сто спад).
При нискорисковите фондове шест отчитат положителна доходност, а останалите шест са с отрицателна такава за периода 30 декември – 30 януари. С най-голям ръст за периода е ИД Елана Еврофонд (1,63%), а с най-голям спад – ДФ Ти Би Ай Комфорт (2,28 на сто понижение).
Фондовете на паричния пазар са с положителна доходност в границите на 1%, като най-висока е тя за БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,72 на сто), а най-ниска – за ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,12%).
За периода 23 декември – 30 януари SOFIX се понижи с 20,04 на сто до 286,79 пункта, а BG40 спадна с 15,51% до 91,09 пункта. През декември SOFIX отчете понижение в размер на 1,27% до 358,66 пункта, докато BG40 спадна с 0,73 на сто до 107,81 пункта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *