България сред страните с най-голям спад в продажбите на дребно в ЕС

Продажбите на дребно през март в Европейския съюз и еврозоната са останали непроменени на месечна база, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат.

Това може да се тълкува като положителен знак, като се има предвид, че през февруари показателят отчете спад от 0.2% в 16-те държави от валутния съюз и 0.3% – в цялата общност.
На месечна база продажбите в групата „Храни, напитки и тютюневи изделия” са регистрирали намаление от 0.2 на сто в държавите от еврозоната, но пък са се повишили с 0.3 процента в целия ЕС.
В нехранителния сектор е регистрирано намаление от 0.1% за еврозоната, а за еврообщността отново е отчетен ръст – от 0.2 на сто.
От страните – членки на съюза, за които Евростат разполага с данни, продажбите на дребно са намалели само в Португалия /-2.8%/, Германия /-2.4%/ и България /-1%/. В останалите държави са регистрирани ръстове, като най-силни са били те в Дания /+5.5%/, Литва /+4.6%/ и Румъния /+3.7%/.
През март на годишна база, обаче, продажбите на дребно в групата „Храни, напитки и тютюневи изделия” намаляват и в ЕС, и в еврозоната, съответно, с 0.6% и 0.9%. В нехранителния сектор не е отчетена промяна на този показател за държавите от монетарния съюз, а за цялата общност е регистриран ръст от 1.4 на сто.
Най-високи повишения са отчетени във Финландия /+7.4%/, Дания /+4.4%/ и Швеция /+2.8%/. Най-сериозно намаление е отчетено в България /-11.6%/, Литва /-10.6%/ и Латвия /-7.4%/.

 
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *