Държавата дава над 1,2 млн. лв. за застраховане на грозде

Около 630 хил. евро са усвоени за застраховане на реколтата от лозови масиви по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Общата стойност на програмата за тази година е 1,5 млн.евро. Пред Иншурънс БГ началникът сектор „Вино“ към Разплащателна агенция – агр. Мая Трифонова, определи усвояемостта като добра, предвид това, че тази година бе първата, в която стопаните можеха да застраховат реколтата си по държавната програма.
Времето за кандидатстване по мярката „Застраховане“ бе от февруари до 15 юни. Припомняме, че Министерството на земеделието и храните одобри Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 г. през 2008 г. На 6 февруари в Държавен вестник беше публикувана Наредбата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ. Крайният срок бе отлаган два пъти и изтече на 15 юни. Според наредбата по мярка „Застраховане на реколтата” има право да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозя, регистрирани като лозарски стопанства с минимална управлявана площ 1 дка.
Мая Трифонова посочи, че през следващите години до 2014-та средствата за застраховане, които държавата ще отпуска, ще се увеличават.
„Гроздовата застраховка“ по тази програма покрива единствено и само винените сортове грозде. Тя не се отнася за десертните видове, както и за неплододайните растения. За такива се считат младите насаждения до 3-4-годишна възраст.
Любопитна подробност е, че по-скъпо се застраховат белите сортове грозде, като мускат, траминер и шардоне, обясни Павел Петков, директор дирекция „Селскостопанско застраховане“ в ЗД „Виктория“. „Онеправдани“ остават сортовете мерло, каберне, мавруд и др. Тази тенденция съществува от почти от две години. Разликата в цените е почти двойна, а обяснението е, че у нас повечето лозови масиви са засадени с червени сортове грозде.
При кандидатстване по държавната програма застрахованият получава финансова помощ от 50% до 80% от застрахователната премия, в зависимост от покритите рискове.
Основните покрити рискове са по-скъпи. Това са приравнените на природни бедствия градушка, буря, осланяване, наводнение. Сушата е изключен от застраховката риск. Допълнителни рискове са пожар; щети, нанесени от болести, както и щети от диви животни, птици и неприятели. За тях програмата връща 50 на сто от премията.
Тарифата се изчислява на база сортове грозде за декар, очаквана продукция, очаквана продажна цена и миналогодишни резултати. Усреднено, на всеки 100 лв. застрахователна сума, премията е 7-8 лева. Според наредбата допустимият максимален размер на застрахователната премия за тази година е 500 лв/ха. Това означава, че по основните покрити рискове държавата дава 400 лв/ха (80% от премията) финансова помощ, а по допълнителните – 250 лв/ха (50% от премията).
Тарифите на компаниите са различни. Мая Трифонова посочи, че разликите между отделните дружества са варирали от 8 до 12%. Имало обаче и такива, които предлагали 3%, което е равносилно да сключиш „Гражданска отговорност“ за джип на цена 100 лв.
Въпреки факта, че програмататръгва за първи път и въпреки краткото време за внасяне на документи, Павел Петков се похвали, че „Виктория“ регистрира неколкокретно увеличение назастраховките на лозя тази година. Той коментира, че заради утежнената процедура по представянето на документи големи групи арендатори на лозови масиви, каквито са кооперациите, са останали извън борда на програмата. Проблемът при тях е задължителното представяне на скици за ползваните масиви. Тъй като в кооперациите влизат площи на много собственици, ръководствата на сдруженията трябвало да вадят скица за всеки собственик, което е скъпо и трудоемко. Допълнително затруднение е и това, че документите се внасят само в София. Затова някои от кооперациите се застраховат извън държавната мярка и обмислят варианти да предложат промяна на изискванията догодина.
Редът за кандидатстване по програмата предвижда собственикът да сключи застраховка с избрана от него компания, а след това да представи документи в разплащателната агенция. До три месеца в зависимост от това какви рискове е включил, ще му бъдат изплатени 50 или 80 на сто от стойността на полицата.
Павел Петков оцени изключително положително държавната мярка като насърчаваща българските производители. За сравнение, в Италия, например, държавата връща 50% от премията по аналогична застраховка, независимо от покритите рискове.
За съжаление, годината вероятно ще бъде оценена като високорискова за селското стопанство. Досега щетимостта е много висока, а предстоят още два месеца, които са решаващи за продукцията. Застрахователите не се наемат да прогнозират как ще приключат финансово годината по този тип застраховки и се шегуват, че ако за народа ни е характерна поговорката „ден година храни“, за застрахователите важи друга – „миг година опропастява“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *