ЕК създава фонд за синя икономика

 

Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), ще създадат фонд за капиталови инвестиции „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика, свързана с океаните, моретата и бреговете, съобщиха от пресцентъра на ЕК.ЕК създава фонд за синя икономика.

Резултат с изображение за „ес“

Фондът „BlueInvest“ ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции — който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, информира economynews.bg.

Резултат с изображение за „ес синя икономика“

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете и се отнася до предприятия, свързани с дейност в морската среда, както и компании на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.ЕК създава фонд за синя икономика.

Резултат с изображение за „ес синя икономика“

Новият програмен фонд се допълва от платформата „BlueInvest“ на Европейската комисия, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа до финансиране на предприятията на ранен етап на развитие, МСП и разрастващите се предприятия.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *