Железопътна инфраструктура” намалява таксите за товарните превози

„Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) от 1 януари 2010 г. намалява средно с 20% инфраструктурните такси за товарните превози., съобщиха за БГНЕС от компанията. С намалението техният размер се доближава до средните нива в Европейския съюз, с което се създават условия за нарастване на обема на товарните превози и за засилване на конкуренцията на транспортния пазар. С усъвършенстването на системата за таксуване от инфраструктурната компания ще се изпълнят изискванията на Европейската комисия по прилагането на Директива 2001/14/ЕО в таксите да се включват само разходите, възникнали директно вследствие на извършването на влаковата услуга. За сведение с Тарифата за инфраструктурните такси, събирани от Национална компания „Железопътна инфраструктура” (приета с ПМС No 302 от 2001 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 4 януари 2002 г.; доп.,бр.49 от 17 май 2002 г.) се определя, че инфраструктурните такси включват таксата за резервация на капацитет на железопътната инфраструктура и таксата за преминаване по железопътната инфраструктура. От своя страна таксата за преминаване по железопътната инфраструктура включва таксите за използване на железния път, на електрическите инсталации, на контактната мрежа и енергоснабдителните съоръжения и на системите за управление и сигурност на движението.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *