Износът на България за трети страни намалява с 10.7%

През периода януари – август 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 10.7% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 10.4 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Китай, Руската федерация, бившата югославска република Македония и Сърбия, които формират 54.1% от износа за трети страни. През август 2014 г. износът на България за трети страни намалява с 2.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2014 г. намалява с 4.4% спрямо същия период на 2013 г. и е на стойност 12.8 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През август 2014 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 9.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.9 млрд. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – август 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2 454.4 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 850.8 млн. лева. През август 2014 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 352.1 млн. лeвa.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“2 (13.7%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“3 (33.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32.5%).

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (22.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (15.4%).

През периода януари – август 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 27.9 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 г. износът намалява с 2.9%. През август 2014 г. общият износ възлиза на 3.8 млрд. лв. и намалява с 3.4% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – август 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 33.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.2% повече спрямо същия период на 2013 година. През август 2014 г. общият внос се увеличава с 11.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.3 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – август 2014 г. и е на стойност 5 072.6 млн. лв., което е с 906.8 млн. лв. повече от салдото за първите осем месеца на 2013 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – август 2014 г. също е отрицателно и е в размер на 3 640.1 млн. лева.

През август 2014 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 524.6 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 308.4 млн. лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *