Инвестициите в образованието тревожно намаляват

Добре образованите хора са в по-малък риск от маргинализация и социално изключване, се посочва в анализ за образованието в страните от ЕС, включен към мониторинговия доклад за образованието и обучението в България за 2015 г. Докладът е изготвен от експерти от Европейската комисия и беше представен на международното изложение „Образование без граници“, продължаващо до днес в НДК.

Ефективното образование дава възможност на всички граждани да развиват своите таланти и да се чувстват като част от едно общо бъдеще. Тези идеи ясно са отразени във водещата цел за образованието в „Европа 2020“, се посочва в анализа.

И се отбелязва, че според най-новите данни за трета поредна година инвестициите в образованието тревожно намаляват, което застрашава напредъка на ЕС към тези цели.

Държавите-членки на ЕС, в които от поне три години се съкращават разходите за образование, са Холандия, Финландия, Португалия, Италия, Испания, Ирландия и Великобритания – като последните четири се оказват най-проблематични от демографска гледна точка, се коментира в анализа, цитиран от БТА.

Образователната бедност или делът на младите хора, които не достигат минималните стандарти на образование, е едно от най-големите предизвикателства в Европа днес. Макар че образованието следва да създава условия за равнопоставеност за всички, възможностите и резултатите все още зависят в голяма степен от социално-икономическия и имиграционния произход.

Затова нито една от държавите-членки на ЕС, не е успяла да сведе слабите резултати сред 15-годишните ученици с нисък социално-икономически статус под 15 процента.

А в България, Кипър, Румъния, Гърция, Словакия и Унгария повече от половината от хората с нисък социално-икономически статус не могат да решават основни математически задачи, се посочва в анализа на ЕК.

В него се отбелязва, че напускането на училище преди завършването на горния курс на средното образование, е друг показател за образователна бедност. Подобно на слабите резултати при основните умения степента на преждевременно напускане на системата на образование и обучение – сега 11,1 процента в ЕС, зависи до голяма степен от средата, към която принадлежат родителите на учениците.

В допълнение към това около 60 процента от напусналите училище в бъдеще са неактивни или безработни, което илюстрира как образователната бедност има дългосрочни и сериозни последици в обществата.

В последно време България подобри резултатите си за основните умения и за придобиването на висше образование. Страната трябва да подобри обаче цялостното качество на училищното си образование, а висшето образование да отговори на потребностите на пазара на труда.

Достъпът до образование на децата в неравностойно положение, по-специално на ромите, е постоянно предизвикателство. Участието на възрастни хора в България в учебни дейности е сред най-ниските в ЕС.

Резултатите от образованието на учениците в Германия продължават да се подобряват, а ефективната двойна система на образование и обучение осигурява уменията, необходими за пазара на труда. Интегрирането в образованието обаче на големия брой наскоро пристигнали мигранти и подготовката им за пазара на труда е препятствие, което трябва се да преодолее в Германия, се препоръчва в анализа на ЕК.

В него са казва, че равнището на финансиране на образованието в Дания остава като едно от най-високите в ЕС и затова страната има добри резултати за намаляване на ранно напусналите училище ученици и за получаване на висше образование.

Процентът на придобиване на висше образование в Ирландия е един от най-високите в ЕС. Намаляват и учениците, напускащи училище, но достъпът до целодневни детски грижи е ограничен и скъп.

През последните години Италия има напредък в образованието, като се прилага система на оценяване на училищата, но процентът на получено висше образование сред младите хора е най-ниският в ЕС и много студенти отпадат.

Висшистите в Холандия се увеличават и намаляват учениците, напускащи рано училище. Предприети са и мерки за подобряване на резултатите по математика в началните, средните и професионалните училища.

Полша е сред страните от ЕС с най-малък процент на ранно напуснали училище ученици. Има и бърз напредък в достъпа до висшето образование.

Висшистите в Румъния се увеличават през последните години, но остават на предпоследно място в ЕС.

Швеция продължава да влага значителни инвестиции в образованието, но остава предизвикателство интегрирането на много ученици имигранти.

Великобритания има много добри резултати в образованието в ранна детска възраст, в придобиването в училище на цифрови умения, висок е делът на висшистите и на възрастните, участващи в различни форми на учене. Предстои важна реформа в английската учебна програма в началното и средното училище, сочи анализът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *