Нетната печалба на „Спиди“ АД е нараснала близо 2 пъти

Нетната печалба на „Спиди“ АД е нараснала близо 2 пъти до 5,8 млн. лв. през второто тримесечие на тази година. Това става ясно от консолидирания отчет на дружеството, разпространен чрез сайта на Българска фондова борса.

Резултат с изображение за спиди

От началото на годината „Спиди“ АД възстановява темповете си на растеж след забавяне на ръстовете в края на 2017 г. и реализира увеличение от 12,4% на общите си неконсолидирани приходи от дейността на годишна база. През периода продължава да се развива бързо регионалният пазар с услугата Speedy Balkans, който е с главен принос за ръста от близо 36% на приходите от международни услуги спрямо предходната година на неконсолидирана база.

Основен дял заемат пратките от и до Румъния, но след успешното начало през миналата година, пратките до Гърция също нарастват с високи темпове. „Спиди“ АД придоби правата за франчайз на DPD мрежата за територията на Гърция. Дейността ще се осъществява чрез дъщерното дружество „Геопост България“ чрез регистрирания в град Солун клон.

„На консолидирана база увеличението на общите приходи е значително по-ниско – с 5% на годишна база, поради реализирания спад на приходите в Румъния от 10%“, се посочва в доклада за дейността на „Спиди“ АД.

От ръководството на дружеството поясняват, че както и при последното тримесечие на 2017 г., това се дължи основно на прекратяването на договорите с клиенти, които компанията е обслужвала при незадоволителна рентабилност, включително на най-големия контрагент. В по-малка степен намалението се дължи на увеличените цени и на извършената в края на миналата година подмяна на оперативната софтуерна система на дружеството. През второто тримесечие обаче дейността в Румъния възстанови нивата от предходната година, информира investor.bg.

„Спиди“ АД е в процес на преговори за придобиването на 100% от капитала на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД, като сделката е предмет на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Придобиването ще увеличи пазарния дял на дружеството и ще му даде възможност да засили позициите си по предоставяне на услуги на онлайн търговци.

От началото на годината акциите на „Спиди“ АД поевтиняват с 3%.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *