Номиналът на компенсаторките в обращение с шесто поредно понижение

Шесто поредно понижение отбелязаха компенсаторните инструменти, като по данни на Централен депозитар те са 597,791 млн. лв. номинал, или с 907 хил. лв. по-малко спрямо седмица по-рано.

Най-голямо понижение се забелязва при компенсаторните записи, намалели с 698 хил. лв. до 150,613 млн. лв. номинал, докато поименните компенсационни бонове отчитат спад от 286 хил. лв. до 352,178 млн. лв. номинал.

Жилищните компенсаторни записи са 47,31 млн. лв. номинал, или с 123 хил. лв. по-малко от предходната седмица, а жилищните компенсаторни записи от лихвоточки останаха на ниво от 47,812 млн. лв.

Общият брой на регистрираните компенсаторни инструменти в институцията е 1,759 млн. лв., като от тях 66,02% вече са занулени.

Със сключени 550 сделки акциите на Химимпорт бяха най-ликвидната позиция на Българска фондова борса за трета поредна седмица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *