Потреблението у нас е 53 % от средното за ЕС

Потреблението на човек у нас  през изминалата 2015 година, определено от статистиката като „Фактическото индивидуално потребление“ /ФИП/ и сега съобщено от Националния статистически институт, не се състои от данни, които могат да бъдат повод за особeна гордост. Или: бяхме бедни, сега пак сме бедни и няма никакви шансове да се измъкнем от дъното на класацията по мизерия! С резултатите от демонстрираната методика, с която се измерва материалното благосъстояние на домакинствата, на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност /СПС/, става ясно кой къде е. Резултатите  варират между държавите-членки на EС от 53 на сто за България до 137 на сто за Люксембург от средното равнище в EС.
Данните, публикувани от Евростат, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност /ППС/ и на последните актуални данни за БВП и населението.
Десет държави-членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за „ЕС-28“. Равнището на ФИП на човек от населението е най-високо в Люксембург – 37 на сто, следвана от Германия – 23 на сто над средното за ЕС ниво. Австрия, Дания, Белгия, Финландия, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия и Швеция отчитат нива между 10 и 20 на сто над средното равнище за ЕС.
ФИП на човек от населението за тринайсет държави-членки варира от средното за ЕС до 30 на сто по-ниско. В Италия, Ирландия и Кипър равнищата на ФИП на човек от населението са до 10 на сто под средното за ЕС, в същото време в Испания, Литва, Португалия и Малта са от 10 до 20 на сто по-ниски, а в Чехия, Гърция, Словакия, Словения, Полша и Естония – от 20 до 30 на сто по-ниски от средното за „ЕС-28“.
Пет държави-членки бележат ФИП на човек от населението повече от 30 на сто под средното за ЕС равнище. Латвия и Унгария имат от 30 до 40 на сто по-ниско равнище, а Румъния, Хърватия и България имат над 40 на сто по-ниско равнище на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС.
През последните три години ФИП на човек от населението в сравнение със средното за ЕС остава относително стабилно за повечето от държавите-членки. Повишение е регистрирано в Румъния /59 на сто от средното за ЕС през 2015 г. в сравнение с 54 на сто през 2013 г./, България /53 на сто към 49 на сто/, Литва /83 на сто към 79 на сто/ и Естония /71 на сто към 68 на сто/. Най-голямо намаление е регистрирано в Люксембург /137 на сто през 2015 г. към 145 на сто през 2013 г./, следвана от Нидерландия /111 на сто към 115 на сто/, Австрия /119 на сто към 123 на сто/ и Гърция /77 на сто към 80 на сто/.
През 2015 г. БВП на човек от населението, измерен в СПС, е в границите от 47 на сто в България до 264 на сто в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *