Предстои публикуване на Годишния доклад на одиторите на ЕС за 2016 г.

Предстои Европейската сметна палата (ЕСП) да публикува своя годишен доклад относно бюджета на ЕС за 2016 година, което ще стане в четвъртък, 28 септември 2017 г. в 9:00 ч.

На този ден в 9:00 ч. председателят на ЕСП Klaus-Heiner Lehne и Lazaros S. Lazarou – членът на ЕСП, отговарящ за годишния доклад, ще представят доклада пред Комисията по бюджетен контрол.  
В 11:00 ч. г-н Lehne ще представи доклада пред медиите на пресконференция в Европейския парламент (тук можете да намерите повече подробности).
В деня на публикуването и след това членовете на ЕСП ще представят доклада и изразените в него заключения и препоръки пред надзорните органи и медиите в различни държави членки (на уебсайта н ЕСП ще бъде публикувана допълнителна информация).
Комплектът от материали за пресата ще бъде публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС. Той ще включва:
  • съобщение за пресата,
  • годишни доклади относно общия бюджет на ЕС и относно Европейските фондове за развитие.
  • обобщаващ документ „Кратък преглед на одита на ЕС за 2016 година“,
  • списък с често задавани въпроси,
  • речта на Председателя пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент,
  • снимки с висока резолюция и други аудиовизуални материали,
  • презентации от членове на ЕСП в държавите членки (с дати и държави)
  • речник на термините.
Европейската сметна палата е независимата одитна институция на Европейския съюз. Одитните доклади и становища на ЕСП са основен елемент от веригата на управленско отчитане на ЕС и чрез тях се търси отговорност от лицата, натоварени с управлението на бюджета на ЕС. Това е отговорност предимно на Европейската комисия, както и на другите институции и органи на ЕС. За около две трети от разходите обаче — основно в областите „Природни ресурси“ и „Сближаване“ — тази отговорност е споделена с държавите членки.
Всяка година одиторите проверяват отчетите на ЕС и изразяват своето становище по два въпроса: дали отчетите са точни и надеждни и какви доказателства съществуват за погрешно получени или изплатени средства ( наричани общо „законосъобразност и редовност“). Те тестват извадки от операции, за да достигнат до статистически обоснована оценка за размера на грешките, засягащи приходите на ЕС и различните разходни области.
Бюджетните разходи на ЕС през 2016 г. възлизат на 136,4 млрд. евро, или приблизително 267 евро за всеки гражданин на ЕС. Тези суми се равняват на около 1 % от брутния национален доход на ЕС и представляват около 2 % от общия размер на публичните разходи на държавите членки на ЕС. През 2016 г. по-голямата част от средствата са били изразходвани в областта на природните ресурси (57,9 млрд. евро), сближаването (35,7 млрд. евро) и растежа и създаването на работни места (15,2 млрд. евро).
Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *