Свищов чества първата финансова катедра у нас

Свищов е градът в България, който с най-голямо основание може да бъде определен като „студентски“, т.е. средище на висшето образование, което играе най-важна роля. Другите две икономически висши училища, които съперничат на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, са разположени във Варна (с поне 10 пъти по-голямо население) и в София (с около 40 пъти по-голямо население).Днес там бе отбелязано със специална церемония 65-годишнината от създаването на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ и връчването на почетен медал на БНБ за заслуги в развитието на финансово-кредитната система. Приветствие по този повод към участниците в тържеството прочете подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банково“ , която връчи и почетния медал на БНБ за заслуги в развитието на финансово-кредитната система на висшето училище край Дунава. В приветствието тя отбеляза:

„За мен е чест да бъда с вас на тържествата по случай 65-тата годишнина от създаването на първата българска финансова катедра и да получа от името на Българската народна банка почетния медал за заслуги в развитието на финансово кредитната система в България. Връщането назад в историята е добър повод да си припомним, че в нея остават онези личности, които съумяват да разчетат в днешния ден потребностите на бъдещето. Убедителен пример за това е историята на дарителя Димитър Ценов, който още в далечната 1912 г. предвижда необходимостта от създаването в България на Висше търговско училище по немски образец и в завещанието и с дарението си предопределя  изучаването на банкови и финансови науки в него. Именно на тази основа по-късно се обособява и катедрата по „Финанси и кредит” към Стопанската академия „Димитър Ценов” в Свищов, чиято годишнина отбелязваме днес.

През годините тя е дала на България не малко забележителни личности – хора на науката, управленци, банкери, финансисти, професионалисти, оставили следа в развитието на икономиката и обществото. И виждаме сбъдната мечтата на дарителя Димитър Ценов – чрез Висшето търговско училище да се работи “…още повече за благото, стопанско и национално преуспяване на нашия народ и държава”.

Голяма благодарност за това дължим на професорите от свищовската финансова школа начело с проф. д-р Минко Русенов. Благодарение на тях, днес Свищовската академия заема водещи позиции сред икономическите университети в България и дипломата от катедрата по „Финанси и кредит” има своята тежест. Както имаме възможност да се уверим и ние, в БНБ, възпитаниците й притежават умения и компетенции, които съответстват на реалните изисквания на практиката, отличават се с високо ниво на професионална, езикова, компютърна подготовка и умения за работа в екип.

Ще подкрепя това с факти. В 16 от дирекциите на БНБ работят служители, получили своето образование в програми, предлагани от Стопанската академия в Свищов. Те намират реализация в области като управление на резервите и анализ на риска, емисионно-касови операции, платежни системи и платежен надзор, банков надзор и финансова стабилност, фискален агент и депозитар на държавата, статистика, международни отношения, счетоводство, управление на човешките ресурси и др.

Сред 38-те служители на БНБ,  завършили висше образование в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, най-голям е делът на тези с дипломи по Финанси (34%) и по Счетоводство и контрол (26%). Сред другите специалности се открояват Банков и финансов мениджмънт, Международни икономически отношения, Икономическа и бизнес информатика, Застраховане и социално дело, Публична администрация и др.

Най-отдавнашната диплома от Свищов при нас, в БНБ, е от 1978 г., а най-новата – от януари 2015 г. Двама студенти от катедра „Финанси и кредит“ бяха стипендианти на БНБ и работиха по теми, свързани с оценка на въздействието на регулаторните рамки, съгласно Базелските стандарти, както и теми, касаещи инструментите в управлението на валутните резерви на централните банки. Вярвам, че в бъдеще ще видим още повече студенти от Свищов като участници в нашите програми и като наши служители.

В заключение ще кажа, че сега, когато в обществено-политическия живот на България за образованието започва да се говори като за национален приоритет, е още по-важно да подчертаем, че то трябва да подготвя студентите за изискванията на практиката и за предизвикателствата на новите реалности и технологии. Убедена съм, че опирайки се на традициите си, катедрата по „Финанси и кредит” на СА Свищов ще бъде все така на високо ниво в това отношение. А ние в БНБ сме отворени за сътрудничество и за работа с „финансисти, които могат“.

Приветството слово беше изпратено с буря от аплодисменти от страна на преподаватели и студенти, както и от гостите – ръководители на града и общината, много граждани.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *