Текущата и капиталова сметка за юни е на плюс 323.2 млн. евро

Текущата и капиталова сметка на страната за юни е положителна и възлиза на 323.2 млн. евро при излишък от 504.2 млн. евро за юни 2017 г., съобщава Българската народна банка.За януари – юни 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 102.8 млн. евро (0.2 на сто от Брутния вътрешен продукт /БВП/) при излишък от 677.7 млн. евро (1.3 на сто от БВП) за януари – юни 2017 г.  За юни 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 231.6 млн. евро при излишък от 466.3 млн. евро за юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 102.1 млн. евро (0.2 на сто от БВП) при излишък от 483 млн. евро (1 процент от БВП) за януари – юни 2017 г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 91.6 млн. евро при положителна стойност от 37.8 млн. евро за юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. капиталовата сметка е положителна – 204.9 млн. евро (0.4 на сто от БВП), при положителна стойност от 194.7 млн. евро за първите шест месеца на 2017 г.
Финансовата сметка за юни 2018 г. е положителна в размер на 79.5 млн. евро при положителна стойност от 132.7 млн. евро за юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. финансовата сметка е положителна – 762.4 млн. евро (1.4 на сто от БВП).
Салдото по статия „Преки инвестиции“ за юни е отрицателно в размер на 100 млн. евро при отрицателно салдо от 157 млн. евро за юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. салдото е отрицателно в размер на 107.7 млн. евро (0.2 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 381.8 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за същия период на 2017 г.
Търговското салдо за юни 2018 г. е отрицателно в размер на 301.5 млн. евро при дефицит от 32.9 млн. евро за юни 2017 г. За първата половина на годината търговското салдо е отрицателно в размер на 1738.9 млн. евро (3.3 на сто от БВП) при дефицит от 1009.5 млн. евро (2 на сто от БВП) за същия период на 2017 г.
Износът на стоки за юни е 2388.2 млн. евро, като се повишава със 104.9 млн. евро (4.6 на сто) в сравнение с този за юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. износът е 12 706 млн. евро (24.1 на сто от БВП), като нараства с 330.3 млн. евро (2.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2017 г. Износът за януари – юни 2017 г. нараства на годишна база с 15.4 на сто, отчита БНБ.
Вносът на стоки за юни 2018 г. е 2689.7 млн. евро, като нараства с 373.5 млн. евро (16.1 на сто) спрямо юни 2017 г. За януари – юни 2018 г. вносът е 14 445 млн. евро (27.4 на сто от БВП), като се увеличава с 1059.7 млн. евро (7.9 на сто) спрямо същия период на 2017 г. Вносът за януари – юни 2018 г. нараства на годишна база с 18.6 на сто, посочват от Централната банка.

Годишната инфлация се е ускорила до 2,2 на сто в ЕС и до 2,1 на сто в еврозоната през юли, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си.  Предходният месец инфлацията бе на ниво съответно 2,1 на сто и 2 на сто. През юли 2017 г. инфлацията бе 1,5 на сто в ЕС и 1,3 на сто в еврозоната.
България е сред европейските страни с най-силно ускоряване на инфлацията миналия месец, отчетено на годишна основа. През юли 2017 г. инфлацията в страната ни бе едва 0,6 на сто, припомня Евростат.  Най-висока юлска инфлация се отчита в Румъния (4,3 на сто), България (3,6 на сто), Унгария (3,4 на сто) и Естония (3,3 на сто). Най-бавен е бил инфлационният темп в Гърция (0,8 на сто), Дания (0,9 на сто) и Ирландия (1 на сто).  Спрямо юни 2018 г. годишната инфлация се е понижила в девет страни членки, останала е стабилна в шест и се е повишила в тринайсет.
През юли тази година най-силно за ускоряването на инфлацията са допринесли категориите на енергията (0,89 процентни пункта), услугите (0,64 процентни пункта), храните, алкохола и тютюна (0,49 процентни пункта), а неенергийните промишлени стоки са поскъпнали с 0,12 процентни пункта.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *