Туристическа и ски-зона ”Алеко” спира работа

1. „Витоша ски“ АД и „Въжени линии“ АД не могат да прочистят просеките на съоръженията, което ги прави опасни. Новият Закон за горите предвижда за обслужването на съществуващите лифтове и влекове да се учреди сервитут*. За да кандидатства за сервитут „Витоша ски“ следва да приложи копие от влязъл в сила Подробен устройствен план. Разработеният от фирмата Специализиран подробен устройствен план (СПУП) все още не е приет, допълват от фирмата. Министърът на околната среда и водите е отменил Становището по екологична оценка и процедурата е върната в РИОСВ-София.Според фирмата, сервитут няма да може да бъде придобит в близките години. Няма да може дса се изпълни и предписание на Държавния технически надзор за прочистване на просеките.
2. Съгласно Закона за горите за ползването на ски пистите следва да бъде сключен договор за наем. В настоящия статут на парк „Витоша“ единствена ски-писта на неговата територия е „Витошко лале“. Според закона не е възможно да се наемат като ски-писти територии, които не са ски-писти, тоест необходимо е да се променя начинът на трайно ползване на територията. Но дори за тази писта още не е организиран търг за отдаване под наем. При това положение ние не можем да организираме зимната обработка на пистата, допълват от „Витоша ски“.
3. Без приет СПУП на „Туристическа и ски зона Алеко“ не може да се категоризира нито една друга писта освен пистата „Витошко лале“, въпреки че до момента на тях повече от 50 години се карат ски – те до сега нямат установен такъв статут. Законът за туризма забранява да се предоставят туристически услуги на некатегоризирани обекти. Без влязъл в сила СПУП не може да се подменят морално и физически остарели съоръжения, които всеки един момент могат да излязат от строя.
Със ситуацията са запознати премиерът Бойко Борисов, министри от кабинета и столичният кмет. Съгласно приватизационния договор – задължение на фирмата е да поддържа средногодишен списъчен състав на работещите в дружеството. При това положение ние сме в практическа невъзможност да изпълним поетия от нас ангажимент по причини, за които ние не отговаряме, добавят от фирмата.
От фирмата смятат, че са пред хипотезата на „непреодолима сила“ и са поискали от Столична общинска агенция за приватизация становище по поставения проблем, „за да можем в съответствие с действащата нормативна уредба да проведем съкращение на персонала“.
„За спирането на работа на съоръженията в „Туристическа и ски зона Алеко” следва да уведомим по подходящ начин жителите на София. Искам да изкажа нашето голямо съжаление, че създадената ситуация ще ги лиши от възможността да практикуват зимни спортове в най-стария зимен туристически център в страната, като най -големи потърпевши ще бъдат предимно децата на София“, се казва в изявлението на изпълнителния директор на „Витоша ски“ Костадин Костадинов.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *