У нас се създава негативно отношение към емигрантите, заявиха участници в Деветата световна среща на българските медии

В България се създава негативно отношение към емигрантите. Товазаяви по време на Деветата световна среща на българските медииБранислава Бобанац, главен редактор на вестник „Българскиновини“ в Кипър, който се издава от една година. Тя участва впанел на тема „Българи извън България – теми и лица от новините.
Нова карта на медиите по света“. За пример Бобанац посочиподвеждаща информация от българска институция, че съкратените нисънародници в чужбина, при завръщането си у нас източват „фондбезработица“. Това по думите й не е вярно.
Според Бобанац българите в чужбина имат нужда от обективна икомпетентна информация, свързана най-вече с техните права. Катожурналист тя посочи, че медиите извън граница се нуждаят отповече и по-компетентна информация от българските институции, зада бъдат максимално полезен посредник.
По думите й имат много добри контакти с българските социалниинституции – НОИ, НАП, НЗОК, посолството, от чиято информация сенуждаят българите в Кипър.
Максим Божилов от излизащия в Канада вестник „Българскихоризонти“ посочи като проблем това, че не са запознати каквовсъщност представлява подписаното преди две години споразумениеза признаване на стажа за пенсия. От българска страна то вече е
ратифицирано, но в Канада се бави, заяви той. Имаме самобългарския текст, за който твърдим, че е прекалено хубав.
Очакваме английския, за да можем да кажем на хората в Канадакакви права имат, добави Божилов.
Той отново изтъкна ролята на българските медии в чужбина засоциални въпроси и допълни, че хората заобикалят консулството,защото в много случаи ние знаем повече от тях.
Според него отношението на държавата към българите в чужбинатрябва да стане кауза. Божилов засегна тезата, че Държавнатаагенция за българите в чужбина трябва да бъде закрита.
Светла Кьосева от сп. „Хемус“ в Унгария посочи, че с времетобългарската общност там е започнала да се идентифицира с медиятаи постепенно станали взаимно свързани и подкрепящи се. ИванСотиров от излизащия в Чикаго в-к „България сега“ открои ползата
да има български консулства в САЩ.
Даниела Горчева от сп. „Диалог“ в Холандия се включи вдискусията, като заяви, че нейното издание никога не е разчиталона допълнително финансиране, а е успяло да се самоиздържа отабонамент и реклама. По думите й хората търсят качественииздания, а по отношение на каузите – винаги откликват, когатовидят, че тя е значима. Националната кауза на България в моментае демокрация, която все не ни се случва, а вместо нея -криминален преход, добави Горчева.
Стигнахме до там да коментираме, че когато няма медии, няма инационална кауза, заяви Александър Димитров, ръководител насдружението „Група либерални, амбициозни и солидарни – ГЛАС“ вБосилеград. По думите му в момента в Сърбия българската общност
се пита има ли тяхна медия, защото „националната кауза в Сърбияе била във вреда на България“.
Деветата световна среща на българските медии се осъществява сподкрепата на „ЧЕЗ България“, „Петрол“, ARPharM, БГФармА,Средногорие Мед Индустриален Клъстер, Мтел, КЦМ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *