675 млн. лв. излишък, ДДС пада силно

Към края на месец април 2009 г. положителното бюджетно салдо по консолидираната програма е в размер на 675.5 млн. лв., съобщи МФ. По националния бюджет има излишък от 351.7 млн. лв., а от европейските средства – 323.8 млн. лв. Месец по-рано положителното салдо бе 514.3 млн. лв., което означава, че макар и бавно, бюджетът продължава да трупа излишъци. През март бе реализиран дефицит от почти 74 млн. лв.
Фискалният резерв по текущи валутни курсове към 30.04.2009 г. е в размер на 8 306.9 млн. лв.
Приходите от ДДС към 30.04.2009 г. са в размер на 2 006.2 млн. лв., което представлява 21.5 % от разчета за годината. Те нарастват едва с 405 млн. лв. спрямо март. Съпоставени с постъпленията за същия период на миналата година през четирите месеца са постъпили с 496.4 млн. лв. по-малко, което основно е резултат на драстичното свиване на обема на вноса в страната и съответно на по-ниските постъпления от ДДС от внос. Забавянето при постъпленията от данъка са следствие на значителното свиване на обема на вноса (с близо 41%, според данните на МФ) спрямо същия период на миналата година и на по-ниските цени на горивата и суровините на международните пазари. Намаляват и останалите косвени данъци
Постъпленията в групата на преките данъци за периода януари – април 2009 г. са в размер на 1 711.7 млн. лв., или 34.9 % от разчета за годината. Спрямо април 2008 г. се отчита забавяне от 7.9 % или в абсолютна сума са постъпили 147.7 млн. лв. по-малко. Приходите от данъка върху заплатите и доходите растат, но корпоративният данък се срива с 19.3% спрямо миналата година, поради влошените финансови резултати на компаниите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *