Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 29.06.2018г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД на 29.06.2018г. от

Повече

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_31.03.2018_OKU Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_OKU Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2018 Forma 1_OKU_31.03.2018_KFN Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_OKU

Повече

Финансов отчет на „Етик Финанс“ АД за І-во тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Етик Финанс“ АД за І-во тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_31.03.2018_ETHIC FINANCE Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_ETHIC_FINANCE Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova Dopylnitelna_inform_1-vo_trim_2018_ETHIC_FINANCE Forma 1_ETHIC_FINANCE_31.03.18_KFN Mejdinen_doklad_1-vo_trim_2018_ETHIC_FINANCE

Повече

Финансов отчет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за І-во тримесечие на 2018 г. – неконсолидиран

Финансов отчет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за І-во тримесечие на 2018 г. – неконсолидиран Belejki_MFO_MSS_31.03.2018_KTI Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_KTI Dekl_chl_100o_1-vo_trim_2018_M.Nikolova

Повече

Годишен финансов отчет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за 2017 г. – консолидиран

Годишен финансов отчет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за 2017 г. – консолидиран Belejki_GKFO_2017_KTI Decl_chl.100_KTI_2017 Decl_chl100_M.Nikolova_2017 Decl_chl100_oditor_KTI_2017 Decl_korporativno_upravlenie_KTI_2017

Повече