БНБ одобри новите директори на Общинска банка

Ангел Геков, Петър Джелепов, Борислав Чиликов и Владимир Котларски са новите членове на управителния съвет на Общинска банка след смяната

Повече

Проекти на БНБ за въздействие върху пазара на платежните и финансовите услуги

Използвам възможността да представя накратко някои от акцентите и новите проекти в работата на управление „Банково“, които ще окажат въздействие

Повече

БНБ ще иска данни за действителните собственици на банките

НБ вече ще иска данни за действителния собственик на акционери с квалифициран или по-висок дял в дружество, обект на лицензионна

Повече