Какви са промените за пенсиите от универсалните фондове

С леки корекции спрямо варианта на финансовото ведомство и без текстове, които уреждат фазата на изплащане на пенсии от универсалните

Повече