„Слънчо“ АД раздава на акционерите си 0,35 лв. дивидент на акция

„Слънчо“ АД ще раздаде брутен дивидент на акция в размер на 0,35 лв., уведоми дружеството чрез БФБ – София.

На провелото се общо събрание акционерите са приели решение печалбата за 2017 г. в размер на 928,3 хил.лв., както и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 191,7 хил. лв. да бъдат разпределени като дивидент.

Начална дата за изплащане на дивидента е 14 май 2018 г.

Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.

Тези, които нямат такива сметки, ще получат дължимия им дивидент чрез банков превод от “Слънчо“ АД по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответния акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до “Слънчо“ АД в адреса на дружеството: гр. Свищов – 5250, обл. В. Търново, ул. “Дунав” № 16.

Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 24.04.2018 г, информира investor.bg.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.04.2018 г.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *