Банките у нас продължават да увеличават печалбата си

Банките у нас продължават да увеличават печалбата си с двуцифрен темп въпреки безпрецедентно ниските лихви по кредитите през последните три години. За първото тримесечие на 2019 г. положителният им финансов резултат е в размер на 309 млн. лв., което е с 15.7% повече от печалбата от 267 млн. лв., отчетена за същия период на миналата година.

Резултат с изображение за банки печалби

Нарастването е още по-впечатляващо, като се има предвид, че през 2018 г. банките в България постигнаха печалба от 1.67 млрд. лв. с ръст от 40% спрямо предходната година – рекорд от финансовата криза отпреди 10 години насам.

Последните данни на БНБ показват, че банките на първо място увеличават приходите си от основната си дейност – отпускането на кредити и поддържането на депозити. Нетният лихвен доход за първото тримесечие е 685.3 млн. лв. при 645 млн. година преди това, което е увеличение от 6.4%. Обяснението е в ниските лихви по кредитите, което доведе до засилено търсене и отпускане на заеми. В същото време лихвите по депозитите продължават да бъдат рекордно ниски.

По-бързо от приходите от лихви обаче растат нетните приходи от такси и комисиони. За тримесечието те възлизат на 264.6 млн. лв., което е с близо 10% повече спрямо първото тримесечие на миналата година.

В същото време разходите за обезценка на лошите кредити намаляват – от 106 млн. лв. през първото тримесечие на 2018 г. на 86 млн. лв. тази година. За това допринася както изчистването на пакети от необслужвани заеми през последните две години, така и ръстът на доходите и благоприятното икономическо развитие, което позволява редовното погасяване на заемите от страна на домакинствата и бизнеса, информира в.Сега.

В момента Европейската централна банка извършва преглед на активите на шест банки у нас във връзка с кандидатурата ни за влизане в чакалнята на еврозоната. Проверяват се трите най-големи банки: Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ, както и три банки с преобладаващо българско участие: Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Инвестбанк. Експерти прогнозират, че в такава обстановка банките ще бъдат особено внимателни и това може да доведе до понижаване на кредитирането, особено корпоративното.

Засега данните на БНБ показват, че към края на март 2019 г. брутният кредитен портфейл е в размер на 61.8 млрд. лв., което е с 856 млн. лв. (1.4%) повече от края на 2018 г. Увеличение има както в кредитирането на бизнеса с 505 млн. лв. (1.4%), така и на домакинства с 346 млн. лв. (1.6%) и на сектор държавно управление с 30 млн. лв. (4.1 %).

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *