Без резки движения при лихвите по кредити и депозити

Лихвите по депозити отчитат съвсем леко покачване през септември. При общите разходи за кредитите за домакинства има разнопосочно движение според вида на заемите. Като цяло обаче резки движения в посоката на цената и на привлечения, и на отдадения ресурс няма. Дори при фирмените заеми, за които са характерни месечните колебания в някои случаи с големи амплитуди, изменението е по-плавно. Обичайно в този сегмент поради свитото кредитиране тези флуктуации често са резултат на единични по-големи сделки, чийто ефект върху средните стойности е еднократен, но по-видим.

Лека корекция

Запазва се тенденцията за спад на лихвените нива при депозитите, като няма очаквания за обръщане към нарастване на цената на привлечения ресурс. Лекото септемврийско покачване, което се наблюдава при новите депозити за домакинства и в евро, и в левове – съответно с 0.07 процентни пункта и с 0.04 пр.п., вероятно се дължи на предприетото през миналия месец увеличение на лихви по депозити от отделни банки за отделни техни продукти. През септември лихви по свои конкретни депозити бяха увеличили ПИБ, Централна кооперативна банка, Ти Би Ай Банк.

Промените не останаха незабелязани на фона на установилото се от няколко години бавно, но плавно намаление на нивата. Още повече че тези действия на банките отразяват резултатите от юнските събития с масовите тегления на вложители от Корпоративна търговска банка (КТБ), а впоследствие и от ПИБ. По данни на БНБ през юни от банковия сектор бяха изтеглени малко над 1 млрд. лв. от домакинства, фирми и финансови предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.), но в следващите месеци паричната статистика на централната банка показа, че тези средства постепенно се връщат в системата.

Чрез по-високи лихви банки, при които е имало по-сериозен отлив на средства, сега се опитват да си върнат част от изтеклите пари обратно. Тези действия обаче се определят в сектора като единични и не може да се говори за явление на пазара, още повече че банките, които са предприели тези стъпки, са го направили само по някои свои оферти, а не като посока на ценовата си политика.

В очакване

Относително непроменени остават нивата и при лихвите по кредитите – потребителските и ипотечните, за физически лица. На практика след августовското покачване на лихвите, което отрази влезлите в сила от 23 юли промени в Закона за потребителския кредит, през септември нивото на годишния процент на разходите (ГПР) отчита дори лек спад с изключение на този при заемите за потребление в левове. Там има корекция с 0.08 пр.п. до 12.33%. При другите категории заеми ГПР дори отчита спад. Той е резултат от намалението на лихвите при ипотеките в левове и евро.

Реакция на пазара може да се очаква в последните два месеца на годината, която да калкулира действията и последствията от решенията за съдбата на КТБ и дъщерната й ТБ „Виктория“ както за сектора, така и за вложители и кредитополучатели. В зависимост от сценариите, които се приложат, има реална вероятност лихвите по кредити например да бъдат увеличени, ако на банките им се наложи бързо да попълват Фонда за гарантиране на влоговете, като им бъде увеличен размерът на годишната премийна вноска. Сега тя е 0.5% от влоговата база на всяка банка.

В случай на отнемане на лиценза на КТБ в сектора не очакват това да доведе до нова вълна от тегления на влогове, тъй като този ефект вече е изконсумиран – преди четири месеца с поставянето на двете банки под специален надзор, и сега реално ситуацията с нищо не би се променила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *