Кой е купувачът

КВС Group присъства в българския финансов сектор от 2007 г. През 2009 г. KBC предефинира стратегията си и включи България като един от своите основни пазари. В тяхното съобщение се отбелязва, че придобиването на NN Животозастраховане ще позволи на ОББ и ДЗИ (част от групата) да увеличат допълнително потенциала си за кръстосани продажби чрез тяхното вече добре позиционирано банково и застрахователно присъствие на българския пазар, да обслужват повече клиенти и да се възползват от икономиите от мащаб и увеличената видимост.

„Тази сделка предоставя на нашите над 1.8 милиона клиенти достъп до пенсионно осигуряване и допълнителни възможности за животозастраховане в допълнение към широката ни гама от стабилни, сигурни и напълно интегрирани финансови решения“, изтъкна Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС Груп в България.

„Разширяването на дейността ни в България, използвайки компетентността и динамиката на ОББ и ДЗИ и предлагането на общи продукти и услуги, ще ни помогне да постигнем целите си, да диверсифицираме приходите си и да подсигурим успеха си в бъдеще. Очаквам с нетърпение да заработим в сътрудничество с новите си служители и мениджърски състав и съм убеден, че заедно ще затвърдим лидерската си позиция в услуга на всички наши клиенти и други заинтересовани страни“, коментира той.

„Обединеният“ играч на пазара

Сделката води до увеличени възможности на съответните пазари на животозастраховане и пенсионно осигуряване в България, разширявайки предложенията за клиентите.

Главният изпълнителен директор на NN България Николай Стойков каза на свой ред, че „продажбата отбелязва една нова фаза и следваща стъпка в историята ни на пазара“. Той изрази увереност, че с обединяване на силните страни, ще бъдат предложени по-широк набор от продукти и разширени възможности за обслужване на клиенти и бизнес партньори. Фокусът остава върху подпомагането на хората да планират финансовото си бъдеще.

В съобщението си KBC отбелязва плановете си да развие бизнеса, който придобива от NN, предоставяйки допълнителна стойност и нови възможности на съществуващите клиенти и достигайки до нови клиентски сегменти.

Още малко за компаниите

NN Group е компания за застраховане и управление на активи със 18 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. С повече от 15 000 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group включва Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank и OHRA. NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам.

През 2020 г. компанията отбеляза 175 години история и опит в сферата на животозастраховането и пенсионното осигуряване.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основано през 1946 г. Компанията стана част от КВС през 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове.