Биопроизводителите няма да получат евросубсидии през 2018 г.

Силното усвояване на средствата за биологично производство и агроекология и климат от програмата за развитие на селските райони през последните години ще доведе до поредно „стесняване“ на кандидатите, които могат да получат средства.

Според проектозаповед на земеделското министерство през 2018 г. няма да бъдат приемани въобще документи за подпомагане на биологични производители, а по другата схема – за агроекология и климат, е допустимо кандидатстване само за опазване на местни породи в животновъдството, и то под условие – ако има средства за това.

Така три години преди края на настоящия програмен период от възможността за финансиране за общо над 300 млн. евро отпадат различни дейности, включително всички в растениевъдството, а шансът нови кандидати да получат финансиране е силно ограничен.

Нещо повече – това е второто подред „орязване“ на потенциалните кандидати за това подпомагане. През миналата година, отново с мотив недостиг на средства, тогавашният служебен министър на земеделието Христо Бозуков спря приема за биологично земеделие и намали дейностите, за които може да кандидатства за агроекология, развивайки публично тезата, че „гъските са изяли субсидиите“ само за две години, тъй като на практика са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводителите, защото в нивите им гнездят тези птици (виж карето).

Подпомагане само за животновъди, но ако има средства

Земеделското министерство е изготвило проектозаповед, с която ще се ограничи драстично кръгът от кандидати за европейските средства, свързани с екопрактики. Предвижда се изцяло да бъде преустановен приемът на документи по схемата „Биологично земеделие“, по която в периода от 2014 до 2020 г. има отделени 102 млн. евро.

Същевременно по схемата „Агроекология и климат“ с общо бюджет за шестте години от над 290 млн. евро кандидатстването през тази година ще бъде преустановено с изключение на едно направление в животновъдството – опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство. Приемът и по тази схема обаче е под условие – финансова помощ ще бъде отпусната на новите кандидати само ако фонд „Земеделие“ потвърди, че има такава възможност.

Изчерпване на бюджетите

Настоящото стесняване на кръга от кандидати за финансиране за екодейности в земеделието се дължи на недостиг на средства и предсрочно постигане на заложените за България цели по програмата за развитие на селските райони, става ясно от доклад към проектозаповедта. В него се казва, че по схемата за биологично производство има недостиг на средства, а по тази за агроекология и климат има известен ресурс, но той не би задоволил „засиления интерес към мярката“. В доклада обаче не са посочени конкретни числа.

Различното при схемите за биопроизводство и агроекология е, че те осигуряват финансиране за пет последователни години. Така например, ако кандидат е получил одобрение през 2015 г., той трябва да получава годишно плащане за дейностите, които извършва, включително до 2019 г. Същевременно това означава и че при изчисляването на наличния ресурс по двете схеми трябва да се вземат предвид и сумите по бъдещите ангажименти. В отговор на въпроси от земеделското министерство съобщиха, че изплатените средства за агроекология до момента надхвърлят 70.8 млн. евро, а за биологично земеделие – 49.9 млн. евро. От ведомството обаче не посочиха за какви суми са поети бъдещи финансови ангажименти, което прави и невъзможно изчислението на недостига на средства в схемата за биопроизводство и разполагаемият ресурс за агроекология, информира в.Капитал.

Недостиг на средства и през 2017 г.

Орязването на кандидатите по схемите за биологично производство и агроекология започна още преди две години като големите промени настъпиха в миналогодишната кампания за подпомагане. Тогавашният служебен министър на земеделието Христо Бозуков взе решение да спре приема на нови заявления по схемата за биологично производство, като обяви, че средствата по нея са изчерпани само за две години и дори са поети ангажименти към производители, които ще доведат до недостиг от 96 млн. лв. в края на програмния период. Впоследствие заповедта бе променена, като се допусна прием на документи само за направлението „плащания за поддържане на биологично земеделие“.

Направленията, по които може да се кандидатства за агроекология, също бяха орязани до четири през миналата година – за опазване на местни сортове растения и местни породи животни, традиционни практики за паша и поддържане на постоянно затревени площи. По време на тези решения, довели и до протести на земеделски производители в страната, тогавашният министър влезе в пререкания със зърнопроизводителите. Бозуков обяви пред медиите, че „гъските са изяли субсидиите“, развивайки тезата, че голяма част от финансирането е давано като допълнителни субсидии за зърнопроизводителите, тъй като в нивите им гнездят гъски. Тогава асоциацята на зърнопроизводителите нарече тази констатация „фрапиращо недостоверна“ и „в пълен разрез с фактите“.

Същевременно пък биологични производители съобщаваха, че по другата схема – за биопроизводство, има множество кандидати за биологично поддържане на пасища и ливади, но част от тях въобще не се занимават с биоживотновъдство. Тези твърдения не бяха потвърдени официално от агроминистерството.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *